Sektionsfällning av tall

Trädfällning & Sektionsfällning

Vid vanlig trädfällning är det viktigt att rätt utrustning och framför allt rätt fällteknik används. Att fälla träd utan rätt utrustning och utbildning, kan innebära en stor risk för personskador och materiella skador på exempelvis byggnader, el/tele bortfall. Före fällning gör vi alltid en riskanalys av trädet och omgivningens karaktär. Därefter bestämmer vi vilken riktning och med vilken metod trädet ska fällas.

Avancerad Trädfällning

Vid avancerad trädfällning använder vi oss av fällningstekniker och arbetsmetoder som gör det möjligt att på ett tryggt och säkert sätt fälla träd som står olämpligt eller farligt till. Dessa metoder kan innebära användning av vinsch eller fällriktare, om det finns möjlighet att fälla trädet från marken.

Sektionsfällning

Sektionsfällning gör vi när omgivningen omöjliggör en konventionell trädfällning. Det kanske står andra träd i vägen, el/telekablar, ömtålig undervegetation, nylagda gräsmattor eller grannens hus - det finns många orsaker till sektionsfällning. Då klättrar vi upp i trädet och tar gren för gren och stammen del för del som släpps eller firas ned.