Bortforsling av grenar

Borttransport & stubbfräsning

Stubbfräsning

Efter fällning finns minnet kvar av en kort stubbe. Önskar ni ta bort den så tar vi hjälp av stubbfräsen. Vi fräser ner stubben till ca 10-15 cm under marken. Hålet täcker ni sedan med jord. Det som blir kvar i form av spån kan ni använda som barkmull eller lägga på komposten.

Borttransport

En sak är säker, fäller man ett träd blir det mycket ris. Vi ordnar med borttransport av stam och ris om ni så vill. Sedan blåser vi rent och snyggar till efter oss.

Kubbning

Om ni vill ta vara på veden själv och önskar få trädet uppkapat i rätt storlek så ordnar vi även det.

Miniskotare

När stockar och ris ligger en bit bort kan vår miniskotare vara en bra lastbärare. Med den tar vi oss fram nästan överallt. Tack vare att bredden bara är 1.45 m och längden 6 m så kommer vi oftast in på villatomter och andra trånga ställen. Den låga vikten på 1400 kg fördelat på åtta hjul gör minimal markskada

Alstor 8X8 är en smidig terrängmaskin med drivning på alla åtta hjulen. Framkomligheten är mycket god även i svår terräng med fullboggie och midjestyrning.

Naturligtvis kan vi frakta annat än stock och ris. Stora big bag säckar, byggvirke mm när det är svår terräng och långt att gå. En liten maskin med stora möjligheter.